wat ben ik?

Ik ben flexi-jobber:

- minstens 4/5de gewerkt drie kwartalen geleden
- brutoloon = nettoloon (geen belastingen of sociale bijdragen betalen)
- meer info: www.myflexijob.be

Ik ben arbeider:

- je komt niet in aanmerking voor studentenjob of flexi-job
- dag-contract per werkopdracht

Ik ben student:

- max 475 uur per jaar aan verminderde sociale bijdragen
- vanaf het 476ste uur betaal je de gewone bijdragen
- je volgt middelbaar, hoger of universitair onderwijs
- studeren is je hoofdactiviteit
- je bent minstens 16 jaar
- meer info: www.mysocialsecurity.be/student/nl/